שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

טעה ואמר ביום חול ופרוש עלינו סוכת שלומך האם יסיים כמו בשבת או לא

יחזור לומר ושמור צאתנו ויסיים כמו בכל יום חול.

מקורות: מעיקר הדין היה צ"ל שיסיים כמו בשבת כיון דחיישי' לומר מעין חתימתן סמוך לחתימתן, הלכך אם יסיים שומר עמו ישראל לעד לא אמר סמוך לחתימה מעין החתימה, ובפרט דבמדרש מבואר דבק"ש חותם בשלום ומשמע גם ביום חול.

ויש לציין דבטור אי' הטעם שאנו מוסיפין בברכת מעין ג' על הגמ' הוא כדי להוסיף מעין חתימתן סמוך לחתימתן עכ"ד, (ועי' בגמ' פרק ערבי פסחים ובירושלמי ברכות).

אמנם לפום הלכתא נראה שיחזור לושמור צאתנו ובואינו דהנה לגבי אם אמר שלום רב בזמן שנוהגים לומר שים שלום למד המשנ"ב סי' קכז מדין זכרנו לחיים דאם לא אמר השם שבחתימה צריך לחזור לומר זכרנו לחיים וה"ה שם גבי שים שלום, וזה אע"פ שאין מקור בגמ' לחילוק שלום רב ושים שלום, ויש מנהגים לומר תמיד שים שלום וכן תמיד שלום רב, מ"מ כך תקנו קמאי מנהגינו, ולכאורה צריך לצאת לפ"ז דגם אם אמר שים שלום כשצריך לומר שלום רב יהיה ג"כ הדין כן כיון ששינה מתיקון קמאי, וכן בניד"ד כיון שתקנו קמאי מנהגינו לחתום בשלום רק בשבת עליו לסיים בחול מה שנתקן המנהג לחתום ביום חול, וכיון שלדידן אמרי' מעין חתימתן סמוך לחתימתן הלכך צריך לחזור לומר כתיקון הברכה כל עוד שלא אמר השם שבחתימה כנ"ל.

מק"ט התשובה הוא: 2633 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/2633

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות