שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שטעה ואמר ברוך שם כבוד מלכותו שבק"ש בקול, ועדיין עומד במקומו, האם יש ענין שיחזור ויאמר ברוך שם בלחש

אין צריך לחזור ולומר בלחש.

מקורות: נראה דע"פ נגלה אין בכך ענין לומר שוב בלחש, שכן אין מעלה באמירה בלחש על פני אמירה בקול אלא רק ששצריך שכשאומר בשכמל"ו שלא לאומרו בקול מחמת שלא אמרו משה בפרשת שמע בתורה כמבואר בגמ' פ"ד דפסחים נו ע"א?, אבל אם כבר עבר ואמר בקול אין תיקון לזה על ידי שיאמר שוב בלחש, וכן במשל שבגמ' מבת מלך שהריחה ציקי קדירה, שהתחילו עבדיה להביא לה בחשאי שלא יהיה לה גנאי, זה פשיטא שאם לקחה בפרהסיא ושבעה, שאין ענין להביא לה שוב בחשאי.
ומאידך זה פשיטא שבקול יוצא ידי חובת בשכמל"ו כדמוכח בגמ' שם לענין דוכתא דשכיחי מינים עי"ש.

מק"ט התשובה הוא: 7467 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7467

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות