שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שלא יספיק זמן תפילה או חצות אלא אם יתחיל מיוצר אור מה דינו

במקום צורך גדול מאוד ידלג כל פסוד"ז עם הברכות ויאמרן בלא הברכות לאחר התפילה (עי' או"ח ס"ס נב), ולענין ברכת יוצר אור לאחר זמן תפילה ביארתי בתשובה אחרת כיצד ינהג בזה.

מק"ט התשובה הוא: 6007

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות