שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה שיעור המים שמברכים עליהם שהכל

לברכה ראשונה אין שיעור דאפילו על כל שהוא יש לברך, לפי שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה.

מקורות: או"ח רי, א.

מק"ט התשובה הוא: 3391

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות