שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שאכל חצי שיעור מענבים וחצי שיעור מרימונים האם מצטרפים יחד לברכת מעין שלוש

כן.

מקורות: כן מבואר במשנ"ב ריש סי' רי שכל שברכותיהן שוות מצטרפות לכזית, ועי' עוד בשו"ת ארץ צבי ח"א סי' כט ומה שהביא שם בשם האבנ"ז וגם שם מבואר כן, ויעוי' בשו"ע או"ח ריש סי' רח ס"א וס"א שהביא הדינים דעל פירות מה' המינים מברך ברכת מעין ג' על הפירות ועל דגן מה' המינים מברך ג"כ מעין ג' על המחיה, והנה לגבי חמשת מיני דגן זה פשיטא שעל תערובת ב' מינים מברך מעין ג', דרק אם נתערב מין דגן עם מינים אחרים דנו הפוסקים בדינם, אבל מיני דגן שנתערבן בינם לבין עצמם לא, ועי' בשו"ע שם, א"כ מסתמא ה"ה לענין תערובת פירות משבעת המינים.
ויש לציין שכ"ה גם הסברא הפשוטה דברכת על הפירות היא גם באופן שאכל כשיעור בצירוף כמה פירות של שבעת המינים יחד.

מק"ט התשובה הוא: 7098 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7098

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות