שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

יצאו לטיול והתאספו כמה מטיילים להתפלל מנחה ואין ס"ת, האם אומרים תחנון או לא

הרמ"א כתב שבלא ס"ת אומרים את נוסח התחינה בלא כיסוי פנים, דהיינו בלא צורת הנפילת אפיים שלנו, ומ"מ כיום המנהג באופן כזה שאין אומרים את הנוסח כלל.

מק"ט התשובה הוא: 2498

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות