שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אומרים נפילת אפים במנחה לאחר שקיעה

במשנ"ב כתב שבין השמשות שהוא ספק יום נופלים נפילת אפים, אולם כיום המנהג הרווח שלא ליפול על פניהם לאחר שקיעה, ובשם פוסקי זמנינו שמעתי הטעם לזה מאחר ויש בזה סכנה כמ"ש בספרי הקבלה, ולכן חמירא סכנתא.
ומ"מ אם רוצה לומר התחנון בלא נפילת אפים רשאי, כמבואר בהלכה בכמה אופנים שאין נופלים על פניהם אך יכולים לומר התחינה בלא נפילת אפים.

מק"ט התשובה הוא: 2495

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות