שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ציבור שבאו לקדש את הלבנה ולא עלתה בידם האם יש בזה משום סימן רע

כן.

מקורות: ראה פ"ד דברכות ש"צ שטעה וכו', ובספ"ג דסוכה הא למה זה דומה וכו', ובתענית שבחו של ציבור היכי דמי וכו', ועי' עוד יומא עו ע"א מי שיש לו חמשה בנים וכו', וראה ישעיה א.

מק"ט התשובה הוא: 2329

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות