שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ספרים ומסמכים שאסורים לקריאה בשבת האם הם מוקצה

כל שאסור לקרותו אסור אף לטלטלו.
מקורות: משנ"ב סי' שז סב בשם הט"ז יג שכ"כ ע"פ הב"י בשם הרשב"א וכן מוכח מהרמ"א סעיף יז שעכ"פ האסור בקריאה אסור בטלטול, וכך פשטות הגמ' בגיטין ס ע"א עי"ש (גם לפי המסקנא שם ודוק).

אולם יעוי' במשנ"ב סי' שח ס"ק קסד דלהגר"א שם בדעת הרמב"ם מבואר שיש דבר שאמנם אסורים בקריאה ומותרים בטלטול (וצל"ע מה דעתו לענין דברים אחרים שאסורים בקריאה), וגם להשו"ע שם הדבר הנידון שם הוא אסור בקריאה להרמב"ם וספק אם מותר בטלטול לשיטתו.

מק"ט התשובה הוא: 4058 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4058

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות