שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בקידושא רבה שבבית הכנסת ערכו שולחנות כיבוד ושתיה בכמה חדרים, האם צריך כוס קידוש בכל חדר

מספיק באחד שיקדש באחד מן החדרים ויתכוון להוציא בקידוש את האורחים שבכל החדרים, והם ישמעוהו וייצאו ידי חובה, ומועיל אף לכתחילה.

מקורות: או"ח רעג, ו.

מק"ט התשובה הוא: 1709

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות