שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

חתן בן ספרד שמתארח אצל ההורים כיצד ינהג בהדלקת נר חנוכה

הנה דעת המחבר כידוע, שגם במהדרין מן המהדרין אין מדליק כל אחד מבני הבית, והדלקת בעה"ב מוציאה את כולם, אמנם כל זה בבני הבית ממש אבל מי שלן לילה בבית זה אינו נפטר בהדלקת בעה"ב.

וכמ"ש המשנ"ב [סי' תרעא ס"ב] על דברי המחבר, לא ידליקו יותר, בין בלילה ראשונה ובין בשארי לילות דהכל נגררים אצל בעה"ב, אפילו בניו הגדולים ומשרתיו כיון שהם סמוכים על שולחנו בקביעות הם בכלל בני ביתו עכ"ל.

ומבואר בגמ' בדברי ר"ז בגמ' שכל זמן שלא היתה אשתו מדלקת עליו בביתו היה צריך להשתתף בפרוטה עם בעה"ב ועי"ז היה יוצא ידי חובתו בהדלקת בעה"ב, אבל בלא שמשתתף בפרוטות אינו יוצא ידי חובתו בהדלקת בעה"ב.

וכן פסק בשו"ע [סי' תרע"ז ס"א].

ועל כן חתן שצריך להתארח בבית הוריו או בבית חמיו בשבת שחלה בחנוכה צריך להדליק נרות או להשתתף בפרוטה מכיון שאין מדליקים עליו בביתו אז, ובלא השתתפות בפרוטה אין בעה"ב יכול להוציאו ידי חובתו בהדלקתו.

ואם יש לו פתח פתוח לעצמו, צריך להדליק בפתחו [שו"ע שם].

ולענין מי שנוהג להדליק בפנים מה יהיה הדין באופן שיש פתח נפרד, עיין ברמ"א ומשנ"ב שם שבזה אין קפידא לכו"ע ודי להשתתף בפרוטה.

ולענין אם יש דין מהדרין מן המהדרין בשער הציון [סי' תרע"ז ס"א] מבואר שאכסנאי שהוא מהדרין מן המהדרין צריך להדליק בפנ"ע, ולא להשתתף בפרוטה [אף באופן שאין פתח נפרד לאכנסאי, דבפתח נפרד בלאו הכי צריך], אמנם לבני ספרד בבית הלוי [חנוכה] מבואר שלדעת השו"ע במהדרין מן המהדרין גם אכסנאי די להשתתף בפרוטה עי"ש.

אכן נראה שיש פוסקים שחלקו ע"ז [ראה בהערות על משנ"ב ר"ס תרע"ז].

מק"ט התשובה הוא: 4183 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4183

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות