שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם קשקשים מהוים חציצה בטבילת חובה

להוציא כמה שאפשר על ידי סבון ומה שנשאר אינו חוצץ.

מקורות: אאמו"ר בבנין בית נאמן פרק יז סק"ל בשם חוט שני ספי"ז.

מק"ט התשובה הוא: 4823

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות