שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לישון בערב שבת לאחר שקיבל עליו שבת והתפלל ערבית אך לא קרא הק"ש בזמן שמחוייב לקרוא לאחר צאת הכוכבים

מכיון שכבר קרא ק"ש מותר לו לאכול בינתיים אף שהיה קודם צאת הכוכבים, ומ"מ ישים לב לקרוא בזמנה (ע"פ משנ"ב רלה סקי"ט), ולכאורה ה"ה גם לישון דכל ענין איסור שינה הוא כשהגיע זמנה.

מק"ט התשובה הוא: 4274

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות