שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

דירה בבנין שמשמשת למקום תפילה קבוע האם קדושה בקדושת בית הכנסת

למרות שנבנתה הדירה לצורך דירת מגורים, אך מכיון שאחר כך הוקדשה הדירה למטרת בית כנסת, וגם משמשת בפועל לבית כנסת לכן הדירה קדושה בקדושת בית כנסת.
מקורות: או"ח קנג ח.

מק"ט התשובה הוא: 4059

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות