שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לעמוד על מיטת נו"ב בזמן הרחקות כשצריך לתקן משהו בתקרה

מותר.
מקורות: כ"כ מו"ר במשמרת הטהרה סי' קצה סקנ"ט, וכן הביא אאמו"ר שליט"א בבנין בית נאמן שיש מתירים, ועי' בספר אבני דרך טו סי' קסב שהביא הרבה מ"מ בזה, וכן במה שהובא בתפארת הטהרה פ"ו טו, ובקובץ מצא חיים עמ' מ, ולא אכפול בכל המ"מ בזה, רק בקיצור אציין שהדברים מסתברים שכן המקור לאסור שכיבה במיטתה אינו מן הגמ' אלא מן הגאונים מסברא שמביא לקירוב מק"ו מדברים אחרים שמביאים לקירוב שנאסרו, וא"כ באופן כזה שאינו צורה של קירוב דעת כל עוד שאין ידוע שיש עי"ז קירוב או הרהור אין מקור לאסור.

מק"ט התשובה הוא: 4060 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4060

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות