שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

ביבמה דחייבי לאוין דמדאורייתא עשה דוחה לא תעשה בבי' ראשונה האם מותר לו לקיים העשה רק בהער'

כן.

מקורות: לדעת התוס' ביבמות כ ע"ב רק הער' הותר לו, ולדעת שא"ר הותר לו גם גמר ביאה, אבל לכו"ע הער' קונה כבגמר ביאה גם לענייננו כמבואר בלשונות עכ"פ חלק מהראשונים דבהעראה שמועילה מודים להתוס', דהעראה היא ודאי קונה כגמר ביאה כמבואר במשנה יבמות נג ע"ב ובשו"ע אה"ע סי' קסו סוף ס"ח ובהרחבה בב"ש שם סק"ו.

ועיקר ההרחבה בתשובה זו היא בתשובה השניה [ד"ה ביבמה דחייבי לאוין דמדאורייתא עשה דוחה לא תעשה בבי' ראשונה מה הדין אם בי' ראשונה היתה בהער' האם הותרה בי' שניה מדאורייתא].

מק"ט התשובה הוא: 119900 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/119900

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות