שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אשה שעברה הפלה והתחייבה להמתין י"ד ימי טומאת נקיבה וספירת ז' נקיים (היינו בתוך הי"ד או לאחריהם), ולאחר כמה ימים יצאה עוד חתיכת שיליא האם צריכה לחשוש שיצא חתיכת ולד ולמנות י"ד יום מהפעם האחרונה או שמונה רק מההפלה עצמה

הדין מבואר ביו"ד קצד ד ששיליא בפני עצמה מחייבת י"ד ימי טומאה ושיליא לאחר ולד תוך כ"ג יום אינו מחייב בעוד י"ד ימי טומאה, אבל כ"ז בולד חי, אבל לאחר נפל השיליא מחייבת בעוד י"ד ימי טומאה משום ספק נקבה.

מק"ט התשובה הוא: 3700

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות