שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אשה שעברה הפלה וצריכה להמתין י"ד מחמת ספק לידת נקיבה ועוד שבעה נקיים,‏ האם צריכה להתחיל את ספירת הז' נקיים רק לאחר כל הארבעה עשר ימי טומאה

יכולה להתחיל את ספירת הנקיים בתוך הי"ד ימי טומאה ובסופם לטבול בליל ט"ו, ואם טבלה קודם ליל ט"ו לא עלתה לה טבילה.
מקורות: יו"ד קצד א.

מק"ט התשובה הוא: 3701

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות