שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

איזה שיר של יום אומרים השנה בשמחת תורה שחל להיות בשבת

מנהגנו ששיר של שבת דוחה שיר של יום של יום טוב
נשלח באמצעות מערכת וירטואל-מייל (https://email36.
com/he)

מק"ט התשובה הוא: 1458

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות