שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מיקרוגל בשרי שהכניסו בו בצק סגור בחבילה מהמפעל בוואקום וחיממו את המקרוגל עם חלב כשהבצק בפנים ‏

בדיעבד הבצק מותר מכיון שהיה סגור הרמטית אך המיקרוגל צריך הכשרה על ידי חימום עם מים כמבואר בספרי הפוסקים.

מקורות: עי' יו"ד קח, א ואג"מ יו"ד מ ונט, דרכי תשובה וכה"ח בשו"ע שם, וראה בהרחבה בספר הכשרות עמ' מד ועמ' מח.
וה"ה אם המאכל לא היה סגור אחא שהכלי לא היה בן יומו לא נאסר המאכל, ואם המאכל לא היה סגור והכלי היה בן יומו יעשה שאלת חכם.

מק"ט התשובה הוא: 3676

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות