שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מה הדין להשתמש במברשת אסלה בשבת

מותר מכיון שמשתמש בידית כשמנקה עם המברשת, ובאופן זה אין חשש סחיטה, ובטעם דין זה יעוי' במשנ"ב שכ מז וחזו"א או"ח נו ה.

מק"ט התשובה הוא: 3628

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות