שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לאשה להסיר את שיער הפנים בחול המועד

מותר וזה לא בכלל איסור תספורת.

מקורות: כן מוכח בשו"ע.

מק"ט התשובה הוא: 1473

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות