שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר לקרוא את קרית שמע על המיטה כמה פעמים

מצווה לעשות כן כדי להירדם מתוך קריאת שמע .
יש אומרים שבפעם השניה לא יחזור שוב על פסוק ראשון שלא יראה כמי שמתכוון לשני רשויות
נשלח באמצעות מערכת וירטואל-מייל (https://email36.
com/he)

מק"ט התשובה הוא: 1457

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות