שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

שעה לפני שבת אשה הובהלה לביה"ח עקב חשש פיקו"ח ולא הדליקה נרות מחמת שהיתה בבדיקות רפואיות האם יש לקונסה להדליק בכל ימיה נר נוסף

אין לקונסה שכן קנס זה לא נאמר באונס (משנ"ב סי' רסג סק"ז), ואע"פ שאפשר לטעון שהיה עליה להדליק לפני שיצאה לביה"ח מחמת חשש וספק, מ"מ למעשה אין לטעון כן, משום שהעסוק בפקו"נ והזיק פטור, וחזי' שיש בזה הגדרה כעין אונס כשטרוד בפקו"נ, ומצינו בכ"מ דטירדא דמצוה שאני, וכ"ש טירדא דפקו"נ שפוטר גם כשאין פקו"נ כדאמרי' והשואל הר"ז שופך דמים, וכדאמרי' והזריז וכו', וכדאמרי' סי' שכח סט"ו מנחות סד אמדוהו גרוגרת אחת וכו', וכ"ש שבקנס זה אזלי' לקולא כדמשמע בבה"ל שם ס"א ד"ה ששכחה כיון שכ"ז הוא רק מנהג.

מק"ט התשובה הוא: 119460 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/119460

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות