שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי ששתה יין ובירך על המחיה במקום ברכת על הגפן מה דינו

דעת רוב הפוסקים שבדיעבד יצא ידי חובה גם שבירך על המחיה.

מק"ט התשובה הוא: 2497

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות