שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שהתעורר באמצע הלילה ורוצה לשתות מה יעשה

צריך לנקות ידיו ולברך.

מקורות: ראה משנ"ב סו"ס סב וסו"ס פד וריש סי' ד סק"ג.
ולענין סתם ידים בשינה שאינן נקיות ראה שם סו"ס ד אות ס.

מק"ט התשובה הוא: 3394

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות