שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מי שהלך לישון מפלג המנחה ואילך ורוצה לקום לפני חצות הלילה ולהתפלל ערבית ויישאר ער מאז עד הבוקר האם יקרא ק"ש שעל המיטה

מסתבר שיקרא מכיון שלדעת ר"ת ריש ברכות זמן ק"ש הוא כבר קודם הלילה וגם לדידן הרי מ"מ יש צורת תקנת ק"ש ואע"פ שהוא לעמוד בתפילה מתוך ד"ת כדפרש"י ריש ברכות בשם ירושלמי ועי"ש בתוס', מ"מ הרי גם ק"ש שעל המיטה אינו תקנה של קריאת שמע דאורייתא אלא לישן מד"ת עי' בברכות דף ה, וכ"כ המשנ"ב שאין ראוי לצאת בק"ש שעל המיטה, א"כ נמצא שתקנת ק"ש של ערבית פלג ותקנת ק"ש שעל המיטה דומין, וממילא אין לו להימנע מלקרוא ק"ש, והרי אפי' מי שכבר קרא ק"ש שעל המיטה מצוה שיקרא שוב אם לא נרדם כמ"ש חז"ל ופוסקים וכ"ש זה שיש לנו להורות לו שיקרא, ויש להוסיף דהנה אם אדם אינו ישן כל הלילה יש לו פטור גמור מק"ש שעל המיטה, אף אם אינו ת"ח, דהתקנה היתה להולך לישן על מיטתו, וא"כ אם נפטור אדם זה מקריאת שמע שעל המיטה בפלג הרי לא יצטרך לקרוא ק"ש שעל המיטה באותו הלילה אלא רק ק"ש בברכותיה בתפילת ערבית אחר שיקום, וא"כ אין ראוי לו להימנע מק"ש כשישן אחר הפלג ולא יישן על מיטת ארמית מאחר שהוא כבר זמן ק"ש אם מדאורייתא ואם מדרבנן.

לגוף הענין מתי מותר ללכת לישון ואם צריך שומר ואם מועיל שומר דיברתי מזה בתשובות אחרות.

מי שמקפיד אף פעם לא להתפלל ערבית לפני צאה"כ כמנהג ירושלים א"א לחייבו מדינא לומר ק"ש שעל המיטה אז כיון שסוברים דעביד כמר עביד הוא תמיד אא"כ ישן סמוך ללילה שבזה לדעת ר"י בתוס' שם כבר הגיע זמן ק"ש דאורייתא גם בלא ר' יהודה.

מק"ט התשובה הוא: 4482 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4482

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות