שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מזמן שהיה צריך לזמן בעשרה וזימן בלא שם האם יכול לחזור ולומר נברך אלהינו וכו'

בדיעבד אם כבר ענו אחריו אינו יכול לומר שוב נברך אלהינו, אבל אם עדיין לא ענו אחריו יכול לחזור ולומר הנוסח בשם.

מקורות: שו"ע ס"ס קצב, וע"ש במשנ"ב לענין נוסח הענייה.

מק"ט התשובה הוא: 4380

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות