שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

מברשת שיניים שנשאר עליה מעט דם מאתמול האם מותר לצחצח בה שיניים או שמחוייב לחטאות את המברשת מכל שיירי דם

נראה שמותר ללא חשש.

מקורות:
הטעם העיקרי להיתר זה הוא כמו שנתבאר בא' התשובות הקודמות שבכל אופן שניכר שהדם הוא דם אדם אין בו איסור, עי"ש באריכות, וע"ג מברשת שיניים הוא ניכר שהוא דם אדם, כמו חלב שקדים עם שקדים ברמ"א ביו"ד סי' פז.

וכמו כן יש לדון לצרף בזה עוד ב' צדדים נוספים, הא' שהדם הזה מעורב עם משחת שיניים והב' שהרי מכניס לפיו דבר פחות מכשיעור בלי בליעה, ואין זה פשוט לאיסור אפי' באיסורין, ועי' בט"ז ביו"ד סי' צ"ח מה שדן אם יש להשוות להל' תענית.

ולגוף ענין הנידון על טעימה באיסורין, משמע דעת הט"ז שם בריש סי' צח שאין להקל אם מכניסה לתוך פיו, ויש לציין שכ"כ להדיא בש"ך בסי' קח סקכ"ד בשם הריב"ש סי' רפ"ח דטעימה באיסורין לא הותר כלל ושכן מתבאר גם בדברי הרמ"א שם סעי' ה, ומיהו עיקר ההיתר שכתבתי הוא מטעם שניכר שהוא של אדם שהוא היתר מספיק כמו שנתבאר במקומו, ושאר צירופים הוא רק להסיר החשש מדעת רש"י שאוסר בדם באופן שניכר כמו שנתבאר במקומו, אע"פ ששי' רש"י לא נפסקה להלכה.

ומ"מ באמת שאם האיסור מעורב עם משחת שיניים הוא יותר קל לענין טעימה, ויעוי' בפתחי תשובה ריש סי' צט.

מק"ט התשובה הוא: 5583 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5583

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות