שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

לשיטת הגרי"ש שיין שאינו יכול להחמיץ אינו יין למה הקילו ביין צימוקים

יין צימוקים הוא יין גמור ויש לו אפשרות לתסוס וליצור משקה המשכר, והוא כשר לנסכים בדיעבד (עי' ב"ב צז ע"ב), ואינו דומה כלל ליין שאינו יכול לבוא לידי שמחה, דעיקר שבח היין הוא מה שיכול לשכר, וזהו הסיבה דאשתני לעילויא, שלכן ברכתו הגפן (ברכות לה ע"ב), שהוא משמח אלהים ואנשים (עי' ברכות לה ע"א), אבל בלא זה אין לו חשיבות של יין לשיטת הגרי"ש.

נמצא שהמודד של יין אינו רמת חשיבות כזו או אחרת, אלא האם הוא נכלל במשמח אלהים ואנשים או לא.

מק"ט התשובה הוא: 5883

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות