שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כשכורע בשמו"ע לאחר שפסע לצדו האם כשכורע מטה לימין ושמאל של היכן שעמד בשמו"ע או היכן שעומד עכשיו

היכן שהוא עכשיו.

מקורות: כ"ה הפשטות, ואחרת היו צריכים הפוסקים לפרש, וגם לא נראה שהמנהג לעשות לפי המיקום המקורי, וכך נראה מטעם שהביא המשנ"ב צז סק"ט בשם האחרונים, וגם לטעם הרמ"א והלבוש שם כך נראה יותר.

מק"ט התשובה הוא: 2331

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות