שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

כשיש רוב נגד חזקת ממון האם הולכים אחר רוב או אחר חזקת ממון

אין הולכין בממון אחר הרוב להוציא מחזקת ממון, ומ"מ מצאנו בכמה מקומות יוצא מן הכלל, כגון בהוצאת ממון ע"פ דעת רוב הדיינים, וכן באבידת אדם שנמצא אסופי בעיר שרובה ישראל וכן י"א שספק ספקא מועיל להוציא ממון אע"פ שיש אומרים שהוא מטעם רוב, וכן יש סוברים שמנהג נגד חזקת ממון הוא מדין רוב.
וכן בעוד מקומות, והמפרשים כתבו טעמים לדברים הנ"ל היוצאים מן הכלל.

מקורות: ראה תוס' ב"ב כג ריש ע"ב, תפא"י ב"ק ג ב, תרוה"ד ס"ס שמט וסי' שכג ע"ש ובקה"ח שלא, א, ועי' בעשירות דברים באנצ' התלמודית ערך אין הולכין בממון אחר הרוב שהביאו עשרות מ"מ בנידון.

מק"ט התשובה הוא: 2523

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות