שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לשים סוכר על פירות או ירקות בשבת

אם אין כוונתו להשהות את הסוכר על מנת שיספוג את מי הפירות מותר לרוב הפוסקים.

מקורות: ראה דברי הגרשז"א והגרנ"ק והאול"צ בביאורים ומוספים סי' שכא.

מק"ט התשובה הוא: 2245

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות