שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בגד קרוע האם מותר ללובשו בתשעת הימים גם כשהוא מכובס

אין היתר לזה, וגם ענין יתכן שאין ללבוש בגד שנקרע קודם לכן, ולא נקרע לשם תשעת הימים.

מקורות: הארכתי בזה בשו"ת עם סגולה חלק ז'.

מק"ט התשובה הוא: 1552

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות