שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אבן שהביא מהרחוב לשימוש בבית האם היא מוקצה

אם ייחד את האבן לשימוש בבית והצניע אותה לצורך כך ואת הייחוד עשה לפני שבת אין באבן זו איסור מוקצה.

מקורות: או"ח רנט, ב ומשנ"ב.

מק"ט התשובה הוא: 1551

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות