שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

טגנו סופגניות עם ריבה בסיר ונמצא שהיו שלושה תולעים בקופסת הריבה

הסופגניות נאסרו והשמן לא נאסר מכיון שאפשר לסננו, וכן הכלי לא נאסר בטעם הפגום של התולעים וניתן לנקותו ולהשתמש בו.

מקורות: בשו"ע הובאו ב' דעות בזה וברמ"א משמש שנקט לחומרא מלבד בדבר ששייך בו סינון וגם המחבר לא פליג דשייך סינון דמקור הרמ"א מהר"ן גופיה, וגם המחבר לא הכריע שא"צ לחוש בחשש דאורייתא למחמירים לענין הפירות ולענייננו הסופגניות, והכלי אינו נאסר רשב"א.

מק"ט התשובה הוא: 2620

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות