שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הש"ץ טעה ואמר שלושה עשר בעומר ואדם אחד תיקן אותו ואמר לו שנים עשר ולא אמר יותר מזה, האם מותר לאותו אדם לספור באותו יום שוב בברכה

כן.
מקורות: בשו"ע סי' תפט ס"ד אי' שמי שאמר לחבירו "היום כך וכך" אפי' דרך סיפור דברים אינו יכול לחזור ולספור בברכה, ואפי' לא אמר להדיא "בעומר" (משנ"ב שם סקכ"א), אבל אם לא אמר "היום" יכול לחזור ולספור בברכה (משנ"ב שם), ומשמע שם אפי' באופן המבואר בשו"ע שם שחבירו שאל אותו כמה ימי הספירה בזה הלילה והשיב לו כך וכך, מכל מקום אם לא אמר לו היום יכול לחזור ולספור בברכה, וכן כתב להדיא באול"צ (ח"ג פט"ז תשובה ג) בעניננו שיכול לחזור ולספור בברכה.

ומ"מ המחמיר בזה לצאת מאחר אין מזניחין אותו שכן יש אחרונים שמחמירים בזה כמ"ש בשעה"צ שם, ושמעתי מהרב ישראל מאיר קרליץ מכולל חזו"א שראה אצל הגר"ח גנחובסקי שכך נהג לחשוש.

מק"ט התשובה הוא: 9037 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/9037

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות