שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

הרודף אחר נעה"מ בהסכמה האם יש לו דין רודף שאפשר להרגו או לא

יעוי' בסמ"ע חו"מ סי' תכה סקי"ב שהביא דעת הטור שאפי' באופן שאינה חוששת על פגמה ג"כ הורגין את הרודף, ונקט שם שמלשון הגמ' סנהדרין עג ע"א והרמב"ם והשו"ע שם ס"ד משמע שאינם סוברים כן, ועי"ש שלכאורה משמע בדבריו שסובר לעיקר דלא כהטור, אבל גם בדעת הטור הביא ל' הב"י שפירש את כוונת הטור שגם אם אינה מקפדת למראית עין אבל באמת מקפדת רק שאינה רוצה שייהרג הרודף על ידה עכ"ד, אבל באופן שאינה מקפדת כלל אינו נהרג.

מק"ט התשובה הוא: 8191 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/8191

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות