שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לתת לפרילנסר גוי לבצע עבודה באתר של ישראל באופן שהגוי ימשיך את העבודה בשבת

במקרה שהגוי עושה עבודה באתר חי של ישראל בשבת והדבר נראה שבאמצע שבת נוצרו שינויים באתר בידי אדם יש בזה בעיה, עיין סימן רנב, ג וסימן רמד, ד.

מק"ט התשובה הוא: 5285

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות