שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לנקות בשבת עם סקוטש

אסור לקנח בו מכיון שיש בו סחיטה ואין בו ידית בית אחיזה.
ראה או"ח שכ, יז, ולענין להשתמש בו באופן רך וקל בלי לקנח בו דיברנו בזה בתשובה אחרת.
ולענין הנידון שכתבו חלק מפוסקי זמנינו להתיר חומרים מסויימים להשתמש בהם בשבת, כבר פשט המנהג לאסור, עי' ארחות שבת וכן בספר וביום השבת, ויש בזה שאלה של דאורייתא, ופירטתי עוד בזה בשו"ת עם סגולה.

מק"ט התשובה הוא: 3631

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות