שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם מותר לחלק לילדים פרס או ממתק באבות ובנים בשבת

ממתק בודאי מותר, ופרס יש עניין לומר במפורש שלא יחול הקנין בשבת, אך מעיקר הדין יש מקום להתיר גם בלא זה אם זה נצרך בשביל שהילד ילמד, מכיון שהוא לצורך מצוה.

הנוסח של המתנה לא יהיה שהקנין יחול לאחר שבת אלא שלא יחול כעת קנין.

מקורות: לגבי אוכל ראה שכג, ולגבי מתנה וצורך מצוה ראה שו סק"ו ולגבי לימוד קטן אם נחשב מצוה ראה בשו"ע סעיף הנ"ל, ולגבי העצה שלא לזכות ראה ר"י אסאד או"ח פג.
לגבי הנוסח ע"ע או"ח תקלט ז ודוק.

מק"ט התשובה הוא: 2385

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות