שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם יש מקור למש"כ ר"י דמן עכו על מעשה חולדה ובור

מה שהוסיף שם שהבת היתה בתו של ר' מאיר התנא והבחור היה ר' יוסי הכהן איני מכיר מקור לדבריו, ואפשר להפנות השאלה להג"ר יצחק ישעיה וייס שחקר כמה דברים כיוצא בו.

לגוף שאלתך אם יש מה להוסיף במעשה חולדה ובור, יעוי' במדרש הגדול מה שהוסיף שם על זה.
וביאורי על חלק זה של המדה"ג עדיין לא נדפס, והוא בכתב יד.

לענין הנידון אם יש ר' מאיר אחד או יותר, יש לציין בזה למדרש עשרת הדברות דיבור לא תנאף עי"ש, ומיהו אינו ברור המקור למעשה זה, וכמדומני שהגרח"ק בהגהותיו לאוצר מדרשים ערך מעשיות מחק את מעשה זה.

אגב, יש לציין מה שנקרא הבחור המציל יוסף דומה בזה ליוסף שפטפט ביצרו ושמו יוסף כיוסף הראשון.

לענין אם הוא ר' יוסי הכהן דמתני' או אחר, ויש לציין גם ליוסף הכהן הנזכר בכמה מקומות במשנה ספ"ד דחלה ורפ"י דכלים ובגמ' בזבחים ד"ק לערך ובמס' אבל רבתי, איני יודע תשובה לזה, וערבך ערבא צריך, לברר מה מקורו של הר"י דמן עכו בזה.

אגב על ר' מאיר נזכר שמתו בניו במדרש משלי פל"א הובא ברוקח סי' נה, ועל יוסף הכהן נזכר שמתה אשתו בזבחים שם וכן במו"ק כג ע"א, ואיני זוכר שנזכר שמתו בניו של יוסף הכהן.

לענין אם הוא יוסיפוס, כבר ביארתי בתשובה אחרת בהרחבה שיוסיפוס הי' מן החיצוניים ולא היה קשור לחכמים וחכמים לא היו קשורים לו.
וזהו על אף שבשם אברבנאל דאבות הביאו באופ"א, מ"מ כבר ביארתי הענין בהרחבה.

אע"פ שלא יכולתי לסייעך בעיקר מבוקשך, מ"מ אקווה שקידמתיך במעט.

מק"ט התשובה הוא: 5349 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/5349

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות