שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם יש כלאים במצע מנותק (עציץ שאינו נקוב)

כן, יש כלאים גם עציץ שאינו נקוב, עי' כלאים פ"ז מ"ח ורמב"ם הל' כלאים פ"א ה"ב.

מק"ט התשובה הוא: 6059

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות