שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם ברכה אחרונה של פירות שאינם משבעת המינים נפטרת אם בירך על המחיה מחמת שאמר לאכול מפריה

יעוי' במשנ"ב  ריש סי' רז דבדיעבד אם בירך על העץ ועל פרי העץ על פירות אלו שאינם מז' המינים יצא, ומבואר יותר מזה בשו"ע רח יג דאפי' לכתחילה אם אכל ענבים ותפוחים מברך ברכה אחרונה על הענבים ופוטר בזה גם את התפוחים, אבל בברכת מעין ג' של יין אינו פוטר ברכה האחרונה שצריך לברך על התפוחים, וכן בברכת מעין ג' של על המחיה כ' השו"ע שם שאינו פוטר בורא נפשות של בשר ודגים.

לפי זה, גם באופן שאכל עוגה ותפוחים ובירך על המחיה, אע"פ שאמר לאכול מפריה - אינו פוטר מלברך בורא נפשות על התפוחים, כמו שמצינו אותו הדבר שאם בירך על הגפן ואמר לאכול מפריה - אינו פוטר מלברך בורא נפשות על התפוחים וכנ"ל.

ולפי דרכנו למדנו הלכה נוספת, שמי שאכל עוגה וענבים ובירך על המחיה ולא אמר על הפירות לא יצא, כמו שמצינו שעל המחיה אינו פוטר בורא נפשות של תפוחים, למרות שעל הפירות כן פוטר בורא נפשות של תפוחים, א"כ ה"ה שעל המחיה אינו פוטר על הפירות של ענבים, שהרי אם היה הדין שעל המחיה פוטר על הפירות של ענבים, היה צריך להיות לגמרי כדין על הפירות לפטור גם תפוחים, יעוי' במשנ"ב בסי' רח שם ודוק.

ולענין אם על המחיה פוטר על הגפן, כתבתי בזה בתשובה נפרדת.

מק"ט התשובה הוא: 4502 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/4502

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות