שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

האם אפשר להפריש חלה בשבת על ידי תנאי שעושה מאתמול או רק במעשרות

גם חלה יכול להפריש בשבת על ידי תנאי שעשה מאתמול בערב שבת, אלא שצריך להזכיר בנוסח התנאי שעושה בערב שבת גם חלה שאני עתיד להפריש הרי היא חלה מעכשיו.

מק"ט התשובה הוא: 2869

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות