שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בתפילת שחרית כשהחליפה לבושה כדרכה אך הסוודר מתחתיו אינו לבוש כמתכונתו בשרווליו מחמת התפילין, האם אפשר להתפלל כך

אם הסוודר אינו נראה מעבר לחליפה נראה שאין בזה בעיה.
מקורות: עי' שבת עז ע"ב לבושא לא בושה וברש"י שם.

מק"ט התשובה הוא: 4330

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות