שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

בענין התשובה על איסור ליטוף בעלי חיים בשבת, מה הדין ללטף שיער המחובר לבעל חי

יש בזה בעיה.

מקורות: ראה או"ח שב, יא, התו"ש החמיר בזה אף שפשטות השו"ע להקל, והביאור הלכה תמה על התו"ש ולא הכריע.

מק"ט התשובה הוא: 2443

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות