שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אשה בטיול לא מצליחה להוציא את הטבעת האם היא יכולה ליטול ידיים

במידה והטבעת עצמה רפויה רק שלא מצליחה להוציא אותה מותר ליטול ככה ידיים לסעודה ויש להקפיד ליטול לפחות רביעית מים
נשלח באמצעות מערכת וירטואל-מייל (https://email36.
com/he)

מק"ט התשובה הוא: 1475

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות