שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

אם נשפך שתיה על השלחן בשבת האם מותר להעבירו עם סמרטוט

מותר, אף אם נשפך על מפת השולחן.
רק יזהר לנגב בקלות וברכות להסיר את המים משם ולא לנגב בכח או בדוחק לייבש את זה כמו ביום חול.
לגבי שימוש בנייר לניגוב מוחלט, נחלקו הפוסקים אם יש בזה סחיטה ונוקטים להחמיר מחמת חשש דאורייתא וגם בו ללהשתמש בקלות וברכות ולא בחוזק ובדוחק, אך יכול לתת את נייר הטישו להישאר ולשאוב מעצמו מה שיכול בלי דחיקה של יד אדם.

מקורות: או"ח שבט ושם יב ומשנ"ב אות ס.
לגבי נייר ראה אג"מ וס' ארחות שבת וס' וביום השבת ושו"ת עם סגולה שלי ועוד ואכמ"ל.

מק"ט התשובה הוא: 2375

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות