שכיחא - שאלות ותשובות המצויות בהלכה הכי מאוחר שאלות

הרב עקיבא משה סילבר

איך מרדכי קיבל את המן לעבד כשהיה מעבדי המלכות הרי דינא דמלכותא דינא

מתחילה נראה דכל שאין בכוונתו של מרדכי לשנות את רצון המלך כצורתו אין בזה סתירה לדינא דמלכותא גם אם מן הדין חשיב עבדו.

וגם יתכן שמרדכי קנהו לעבד רק כדי שביום מן הימים יתאפשר לו על ידי זה להרגו כדין מחיית עמלק, וממילא אין דינא דמלכותא מועיל כדי להפקיע ממצוה (עי' בנו"כ ביו"ד ס"ס קסה).

וגם יתכן שהרגיש מרדכי שאדם זה עתיד לעשות פורענות לישראל וממילא אין דינא דמלכותא מועיל כדי לפטור רודף ממיתה במקום פקו"נ.

וגם יש לציין דהמן כבר היה חייב מיתה בלאו הכי כיון שהיה ממחריבי בהמ"ק הראשון (עי' רוקח אסתר ז ו ורד"ל על פרקי דר"א אות כז) ומצוררי ישראל כבר מלפנים (עי' שהש"ר ה ז ועוד ועי' במ"מ שהביא בפרסומי ניסא פי"ח).

ושו"ר שבמנות הלוי להר"ש אלקבץ (אסתר ה, יג) הביא בשם תוספתא דתרגום שנוסח השטר המכירה היה שיהיה עבד רק ליום אחד בשבוע וכן אי' בנחל אשכול להחיד"א (אסתר ג, ד), וכן עבד בפועל המן את מרדכי רק יום אחד בשבוע כמבואר בתוספתא דתרגום מכת"י (נדפס בפרסומי ניסא פרק לא).

מק"ט התשובה הוא: 7225 והקישור הישיר של התשובה הוא: shchiche.com/7225

עד כמה התשובה הזאת היה שימושית?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

דירוג ממוצע 0 / 5. ספירת קולות: 0

אין הצבעות עד כה! היה הראשון לדרג את הפוסט הזה.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

2 תשובות

  1. להמבואר דהמן חציו עבד וחציו ב"ח האם בכגון דא אמרי' מה שקנה עבד קנה רבו?

השאר תשובה

השאר תשובה

שאלות קשורות